คนตาบอดยังเห็น " โอกาส "

0 166
| 5 มิถุนายน 2561 | โดย Clover Admin


คนตาบอดยังบอกเห็น... "โอกาส"
คนหูหนวกยังฟัง... "เสียงตัวเอง"
คนแขนขาดยังบอกว่า... "คว้าได้"
แล้วตัวเรา 32 ขาดอะไรทำไมถึงบอกตัวเองว่า "ทำไม่ได้" ผู้เขียน Clover Admin