HiGene


เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยตรง เราจึงคัดสรรผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ทั้งหมดล้วนผ่านกระบวนการผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งสิ้น พร้อมดูแลคุณ และทุกคนในครอบครัวด้วยความห่วงใยในทุกวินาที

สินค้า Core Product มีรายการดังนี้